MaioRegen

MaioRegen is een product voor het herstel van het kraakbeenoppervlak. Het kan voor een uitgebreid indicatiegebied worden ingezet. MaioRegen wordt van pre-osteoartritis-stadia tot aan osteochondraal defecten (OCD) gebruikt. Het wordt ondersteund door goede wetenschappelijke literatuur en onderzoeken.

MaioRegen lijkt erg op natuurlijk bot- en kraakbeenweefsel en bevat hydroxyapatiet met magnesium en een collageen 1-matrix. Het bestaat uit twee lagen. Collageen vervangt het kraakbeenweefsel, en de onderste laag vervangt het botweefsel. De groei van nieuw kraakbeen- en botweefsel wordt gestimuleerd door het materiaal. Er wordt, in tegenstelling tot andere ingrepen, geen gebruik gemaakt van ander lichaamsmateriaal. Dit verkleint risico’s. MaioRegen is biomimetisch resorbeerbaar en gemakkelijk in gebruik. Het is eenvoudig te implanteren door een ongecompliceerde chirurgische ingreep.

Indien u MaioRegen wilt gebruiken, leveren wij alle benodigdheden voor een juiste uitvoer van de operatie mee. Onze medisch specialist kan u bijstaan tijdens de operatie indien gewenst.

Als u voor gebruik een inhoudelijk gesprek wenst te hebben met onze medisch specialist, neem dan contact met ons op.

MaioRegen is verkrijgbaar in drie verschillende configuraties

Belangrijkste kenmerken

Kraakbeen beschadigingen van het gewrichtsoppervlak zijn een veel voorkomende klinische uitdaging, ook vaak gediagnosticeerd bij jonge mensen. Als deze niet worden behandeld, kunnen deze beschadigingen ontaarden in chronische, maar ook ernstigere aandoeningen die alleen kunnen worden behandeld door een invasieve benadering.

In de meeste gevallen impliceert beschadiging van het gewrichtskraakbeen het gelijktijdig lijden van de subchondrale botstructuur. Om een succesvol herstel van een gezond en functioneel gewricht te garanderen, is de “de kern van het probleem” behandelen, de oplossing.

Indicaties

MaioRegen Chondro+ is geïndiceerd voor de behandeling van enkelvoudige chondrale laesies, zonder of met een lichte beschadigingen van het subchondrale bot.

MaioRegen Slim (dubbellaags) is geïndiceerd voor de behandeling van enkelvoudige osteochondrale laesies met licht/matig beschadigd bot.

MaioRegen Prime (drielaags) is geïndiceerd voor de behandeling van enkelvoudige osteochondrale laesies met in de diepte ernstig aangetast bot. De Graad IV beschadigingen kunnen van traumatische, posttraumatische of degeneratieve oorsprong zijn, evenals veroorzaakt door osteochondritis dissecans (OCD).

Klinisch bewijs

Al meer dan 4.000 patiënten zijn succesvol behandeld met MaioRegen, dat natuurlijk als een effectieve en veilige behandeling wordt beschouwd.
Een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie (RCT) vs. microfractuur (Level of Evidence 1) toont een statistisch significante verbetering in de klinische scores (IKDC Subjective, Tegner, KOOS, VAS) na 2 jaar follow-up.

MaioRegen heeft bewezen superieur te zijn aan microfractuur bij de volgende indicaties:

  • minder diepe osteochondrale laesies
  • diepe osteochondrale laesies
  • osteochondritis dissecans (OCD)

Diepe osteochondrale laesies (Outerbridge graad IV)
Statistisch significante superioriteit van MaioRegen versus microfractuur (+12,4 punten in verandering ten opzichte van baseline voor subjectieve IKDC-score).

Osteochondritis Dissecans (OCS)
Superioriteit van 12 punten in verandering ten opzichte van baseline van MaioRegen vs. Microfractuur in IKDC Subjectieve score.

Sportactieve patiënten
Statistisch significante superioriteit van MaioRegen versus microfractuur (+16 punten in verandering ten opzichte van baseline voor subjectieve IKDC-score).

Superioriteit van de behandeling met MaioRegen bij deze populaties geeft duidelijke aanwijzingen voor de behandeling van osteochondrale laesies met MaioRegen Prime.

Bovendien toont een pilotstudie met 27 patiënten de stabiliteit van klinische scores aan. Dit na 8 jaar follow-up bij patiënten die lijden aan complexe kraakbeen beschadigingen. Zij werden allen behandeld met MaioRegen.

Technische specificatie

Samenstelling en structuur
MaioRegen is een meerlagige matrix, vervaardigd via een gepatenteerd proces.

Het product, samengesteld uit collageen of collageen en hydroxyapatiet verrijkt met magnesium, bootst de chondrale en osteochondrale weefsels na. Dit zowel in de chemische samenstelling als in de micro- en nanostructuur. MaioRegen is biomimetisch en resorbeerbaar.

MaioRegen is verkrijgbaar in drie verschillende configuraties: MaioRegen Chondro+ MaioRegen Slim en MaioRegen Prime. Zij vertegenwoordigen specifieke oplossingen voor de behandeling van de verschillende vroege en late fasen van kraakbeen-pathologie.

Biomimetisme

Kraakbeenlaag | Verkalkt kraakbeen en subchondrale botlaag | Sponsachtige botlaag

Het beschadigde weefsel wordt secuur met instrumentarium verwijderd om een geschikte basis te creëren voor het MaioRegen implantaat en om een adequate bloedstroom vanuit het subchondrale bot te garanderen.

MaioRegen past pressfit in de laesieplaats en herstelt de anatomische continuïteit.

De biomimetische poreuze structuur en de specifieke samenstelling bevorderen cellulaire migratie. De van beenmerg afgeleide cellen hechten zich selectief aan de collageenvezels en koloniseren de gehele scaffold.

Cellen prolifereren, differentiëren en synthetiseren matrix volgens de samenstelling van de scaffold. De progressieve resorptie van MaioRegen en de gelijktijdige celgemedieerde remodellering bevorderen de volledige regeneratie van het weefsel.

Publicaties

Video’s